O mnie

Jestem psychoterapeutką w procesie szkolenia, gestaltystką i socjolożką. Wspieram i towarzyszę osobom w ich przeżywaniu świata, prowadząc konsultacje indywidualne, grupy rozwojowe i grupy wsparcia. Najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem jest dla mnie budowanie wzmacniającej relacji i kontaktu. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt.

Doświadczenie zawodowe w obszarze psychoterapii, wsparcia psychologicznego, psychoedukacji i grup terapeutycznych zdobywam m.in. na obozach rozwojowych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Centrum Counsellingu Gestalt, w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Koronowie (filia Bydgoszcz), w Centrum Zdrowia Araszkiewicz w Bydgoszczy (oddział Dzienny Terapii Uzależnień), w Fundacji Otwarte Idee (projekt Telefon Pogadania) oraz w Fundacji Matecznik.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt, a swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Stale dbam o rozwój zawodowy i osobisty uczestnicząc w różnego typu szkoleniach, warsztatach i grupach rozwojowych, a także uczestnicząc w psychoterapii własnej.

Obecnie szkolę się w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt oraz studiuję psychologię na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego.

Posiadam dyplom ukończenia dwuletniego szkolenia Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt oraz rocznego, integralnego Studium Rozwoju Osobistego – Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii.